Tekst str:AA Print Bogmærke
 

Indflytning

Indflytningssyn
Hos alle indflyttere foretager vores inspektør eller ejendomsfunktionær et indflytningssyn og skriver en rapport. Så er du sikker på, at du ved fraflytning kan undgå at hæfte for slitage, som boligen var behæftet med, inden du flyttede ind. Synet sker enten i forbindelse med udlevering af nøgler eller kort efter indflytning.

Fejl- og mangelliste
Ved overtagelse af boligen får du udleveret en fejl- og mangelliste, hvor du kan opliste fejl og mangler ved boligen. Du har krav på at få udbedret alvorlige fejl og mangler, som du skriver på listen. Den skal afleveres på varmemesterkontoret senest 14 dage efter indflytning. Varmemesteren vil derefter vurdere, om manglerne er alvorlige nok til at de skal udbedres.

 

Logo element

En genbrugsbolig
Når du flytter ind i en bolig, der ikke er nyopført, skal du være opmærksom på, at du flytter ind i en "genbrugsbolig". Boligen er naturligvis rengjort, men ellers kan den være præget af slid og ælde. Evt. misligholdelse vil være udbedret. Men der kan f.eks. være huller i karme, slitage på gulve, ridser i døre, på skabslåger, i køkken-bordpladen mv.
Det afhænger af boligens vedligeholdelsesordning, om boligen er istandsat, om du får et beløb, så du selv kan istandsætte den eller om der er en vedligeholdelseskonto, du kan bruge til istandsættelse. 

Vedligeholdelsesordning
Ved indflytning bliver du oplyst om boligens vedligeholdelsesordning. Boligen kan have følgende ordninger:
A-ordning: Boligen overtages med istandsatte vægge og lofter og den er rengjort. Mens du bor i boligen afholder du selv udgifterne til vedligeholdelse. Der er ikke vedligeholdelseskonto til boligen.

A-ordning med NI-beløb: Du overtager en rengjort bolig, hvor vægge og lofter er nymalede. Mens du bor i boligen afholder du selv udgifterne til vedligeholdelse. Der er ikke vedligeholdelseskonto til boligen.

B-ordning: Du overtager en rengjort bolig, men skal selv istandsætte boligen for de penge, der er opsparet på vedligeholdelseskontoen. Vedligeholdelseskontoen kan også bruges til løbende vedligeholdelse af boligen, mens du bor der.